Заголовок подзаголовок

ФРАНКОФОНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ - тел

ОТДЕЛ  РЕГИСТРАЦИЯ 

Работно време    08.30 – 17.30

Отдел Регистрация В отдел Регистрация се извършва издаването на временните и постоянни читателски карти. Читател без временна или постоянна карта няма право да бъде обслужван в отделите на библиотеката. Заверяването на обходните листа също става във отдела, след проверка в базите данни, дали не е просрочил заемана литература. Почивка 12.00 - 13.00 часа 

Начало Информация Виртуална разходка Отдели Документи Каталози