Детски отдел - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Структура
ДЕТСКИ ОТДЕЛ
раб.време с читатели - 8.00 - 18.00 ч.
събота - 9.00 - 15.00 ч.
Обслужва с книги, справочни издания, периодика, графични издания и аудио-видео носители на информация. Обособени са две звена: заемна и читалня.
Съставя препоръчителни библиографски списъци в помощ на учебната дейност. Има фонд и от диафилми, диапозитиви, аудио и видео касети. Оборудван е и със съответната техника: компютър; телевизор; видео; касетофон и т.н.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню