Заемна за възрастни - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Заемна за възрастни

Структура
II
  ЕТАЖ
 
 
Работно време
 
Понеделник – Петък

08:00 – 18:00 ч.
 
 
Събота и неделя - почивни дни
 
Стационарен телефон : 073 83 01 83
Тел:  0879 601 155
         0879 601 156
         0879 601 162
         0879 601 161
 
E – mail: reg.zv@abv.bg
 
Отдел „Заемна за възрастни – обслужва потребителите с книги за дома.
Читателите могат да заемат до 5 броя библиотечни единици. Срок на ползване – 30 дни.
Отделът разполага с четири обширни зали. Книжният фонд е подреден в строг ред,
 по отделните области на знанието и по авторски знак. 
На разположение на нашите потребители е и богат фонд от чуждоезична литература.
Заемна за възрастни разполага с четири компютърни модула
за бързо и качествено обслужване на ползвателите. 
Тук е ситуирана машина за дезинфекция и обезпрашаване на книжни носители.
Всяка книга, която се връща от ползвател, се обработва с ултравиолетови лъчи.
На територията на отдела се помещава и „Библио – клуб“ – модерно и приветливо място
 за срещи на потребителите по интереси.
Отдел „Заемна за възрастни“ посредничи и отговаря на информационните
 нужди на гражданите.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню