Читални - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Структура
ОТДЕЛ ЧИТАЛНИ
Работно време :
Понеделник - петък от 08.00 до 18.00 ч.
Събота - от 09.00 до 15.00 ч.
Телефон : 073 88 55 36
e-mail : bibbl_chit@abv.bg
Отделът се състои от три звена :
- Читалня „ Обществени и филологически науки „ ;
- Читалня „ Естествени и приложни науки „ ;
- Читалня „ Периодика „
Отделът предоставя за ползване на своите читатели библиотечни материали от всички отрасли на знанието. Притежава богат фонд от монографии, учебници, учебни помагала, речници, енциклопедии, библиографски издания. Тук се ползват основната част от фонд Периодика, , фонд от карти и атласи, както и всички депозитни издания. На разположение на читателите са всички електронни ресурси на библиотеката.
Специалистите, работещи в отдел Читални, поддържат електронни тематични картотеки от различни области на знанието, като за целта извършват аналитично описание на статии от периодичните издания, получавани в библиотеката.
Ползването на отдела от потребителите става чрез читателски карти - за 1 ден, за 30 дни и целогодишни.


РЕПРОГРАФСКИ ОТДЕЛ -
раб. време - 9.00 - 17.30 ч.
По желание на читателите извършва копирни услуги срещу
заплащане.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню