Изкуство - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Изкуство

Структура
отдел Изкуство

Работно време :
Работно време
8.00 - 18.00 ч.

Събота
9.00 - 15.00 ч.
Неделя - почивен ден
Телефон : 073 88 55 36

Фондът на отдела съдържа различни по вид библиотечни единици - книги, нотни издания, албуми, аудиокасети, CD, DVD и грамофонни плочи. Част от документите се дават за ползване у дома, изпълняват се онлайн заявки и услуги. На разположение на читателите са предоставени периодични издания на различни езици в областта на изкуството. В отдела се съхраняват редки колекции - произведения на изкуството на български и чуждестранни творци. Отдел „Изкуство” и обособената към него читалня е разположен на ІІІ-я етаж в основната сграда на библиотеката. Има обособени 15 места за читатели, като едно е с възможност за работа с аудиовизуална техника. Разполага с богат фонд от книги, периодични издания, графични и нотни издания, репродукции, плочи, касети, компактдискове, CD - ROM и DVD, из областите градоустройство, архитектура, изобразително изкуство и художествени занаяти, пластични изкуства, фотография, музика, масови развлечения и зрелищни изкуства. Обслужва читатели от всички възрастови групи, както чрез заемане на материали за дома, така и в читалня. В отдела се поддържа системата от каталози и картотеки, с което се улеснява достъпа до богатството от фондове. Поддържа се и електронния каталог за източници на информация в библиотеката. Извършват се справки от електронния каталог за книги и периодични издания на библиотеката. Отделът има проект за снабдяване на модерна звуковъзпроизвеждаща и звукозаписна техника, която да позволява прослушването на музикални произведения и извършването на качествени звукозаписни услуги. Нотният фонд съдържа школи и литература за изучаване на различни музикални инструменти, партитури на оркестрови, хорови, вокално-симфонични и сценични творби. Фонотеката – грамофонни плочи, магнетофонни ленти, аудиокасети и компактдискове, представя най-изтъкнатите творци и творби на всички епохи, стилове и жанрове, на попмузиката, българския фолклор, документални програми и художествени драматизации. В отдела има техническа възможност за прослушване на звукозаписите от читателите. Отделът има установена практика на културно-естетическа и образователна работа с отделни групи, ученически класове и различни по-малки или по-големи формации. Това са музикални часове, концерти, лекции с музикални и визуални илюстрации, часове по история на изкуството, часове по изобразително изкуство.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню