Услуги - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Информация
При загубване на читателска карта за преиздаване се плаща наказателна такса.
С акта на регистрация читателят се задължава :
- да показва на библиотекаря всеки път читателската си карта при посещение в библиотеката
- да опазва библиотечния фонд, като строго се забранява подчертаването на текстове, писането на бележки по книгите, късането и прегъването на страници
1.Издаване на читателска карта за читатели над 14 г. с валидност 1 година от датата на издаване - 10 лв
2.Издаване на читателска карта за читатели до 14 г. и пенсионери с валидност 1 година от датата на издаване - 5 лв.
3.Загубване на читателска карта - 1 лв.
4.Издаване на временна читателска карта за 1 ден - 2 лв.
5.Издаване на временна читателска карта за 30 дни - 5 лв.
6.Просрочване на срока за заемане на библиотечни документи - 0,20 лв./мес. за екземпляр
7.Загубване или повреждане на БД за читатели над 14 г. - 10 лв.
8.Загубване или повреждане на БД за читатели под 14 г. - 5 лв.
9.Ксерографиране (1 стр. А4) - 0,10 лв./стр.
10.Принтиране от Ciela” или Интернет (1 стр. А4) - 0,20 лв./стр
11.Цветно принтиране (1 стр. А4) - 1 лв./стр.
12.Изготвяне на писмени библиографски справки за една тема, с включени в нея до 50 източника - 10 лв.
13.Изготвяне на писмени библиографски справки за една тема, с включени в нея над 50 източника - 15 лв.

ЗАЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ДОМА

Разрешава се заемане на библиотечни документи за дома само с годишна читателска карта.
Срокът на заемане е 30 дни и еднократно може да бъде удължен чрез презаписване на място (книгите се носят в библиотеката).
Ако до изтичане срока на читателската карта остават по-малко от 30 дни, материали за дома не могат да се заемат.
Ако читателят не върне или не презапише библиотечен документ в определения срок от 30 дни, заплаща 0,20 лв. за всеки библиотечен документ и за всеки просрочен месец.
Повреден или невърнат библиотечен документ, се заменя с идентичен екземпляр или с пресниман; заплаща се само художествената литература.
Справочници, речници, енциклопедии и библиотечни документи, които са само в един екземпляр, се ползват в читалните на библиотеката.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню