Методичен отдел - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Методичен отдел

Структура
МЕТОДИЧЕН ОТДЕЛ

тел. 0879 601 173

Работно време
8:30 - 17:00 ч.
събота и неделя - почивни дни

Осигурява координационна, експертно-консултантска и методическа дейност за библиотеките от Благоевградска област. Подпомага библиотеките по отношение на цялостната им дейност. Организира семинари и обучения по професионални теми. Организира посещения на място в библиотеките. Събира и обобщава статистическите данни за състоянието на библиотеките в региона. Съхранява и поддържа библиотековедски фонд от книги, периодични и продължаващи издания. Поддържа база данни „Регионални дейности“.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню