Информационно-регистрационнен център - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Информационно-регистрационнен център

Структура
Отдел „Информационно – регистрационен център”

тел. 0879601159
0879601180

работно време - 8.00 - 16.30 ч.
събота и неделя - почивни дни

Осигурява библиотечно – информационно обслужване на ползвателите с фондовете и каталозите на библиотеката. Извършва библиотечно обслужване на ползвателите по електронните информационни канали.
Консултира читателите при работата им със справочния апарат на библиотеката
Извършва пряка връзка с другите структурни звена в библиотеката и с всички културни институти и институции касаещи естеството на работа.
Извършва всички видове регистрации, заплащания на такси и услуги от ползвателите на библиотеката. Подпомага работата в библиотеката по отношение на цялостната дейност.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню