подзаголовок

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКИ ОТДЕЛ - тел

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКИ ОТДЕЛ  -

тел. 88-55-28;

раб. време  8.00  - 18.00 ч.

Фондът е съставен от справочни издания от общ и специализиран  характер – енциклопедии, речници, справочници, указатели, фирмени  каталози и адреси, пътеводители и др. Освен това тук е представена и библиографската сбирка от текущи и ретроспективни национални библиографски указатели, библиографски издания на други библиотеки и институции. Извършва справочно-библиографска и информационна дейност:  устни и писмени тематични библиографски справки; библиогр. справки чрез Интернет. Съставя и издава библиографски указатели, писмени адресни фирмени справки. В този отдел е обособен и библиотековедският фонд на библиотеката.

Начало Информация Виртуална разходка Отдели Документи Каталози

Этот сайт создан при помощи программы Globus SiteBuilder
Этот сайт создан при помощи программы Globus SiteBuilder