2006 - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

2006

Библиографски справки
Списък с писмени библиографски справки – 2006 :
Справките са обособени в тематични рубрики.


I.КУЛТУРА, КУЛТУРОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ

1. Методологизация и конституция на Декартовото „Cogito – мисля, следователно съществувам”II.ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

1. Социална готовност на 6 – 7-годишните деца за постъпване в училище

2. Ролята на играта в урока по английски език в начален етап за усвояване на лексика

3. Социално-педагогически проблеми при отглеждането на деца, лишени от родителски грижи

4. Девиантното поведение на децата

5. Непълното семейство – фактор за формиране на личностни разстройства и отклонения в поведението

6. Превантивни аспекти на агресията при юношите

7. Училищното настоятелство

III.РЕЛИГИЯIV.ЕТНОГРАФИЯ, ЕТНОЛОГИЯV.СОЦИОЛОГИЯ, СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЗАСТРАХОВАНЕ

1. Ромите

2. Социална подкрепа
VI.ПОЛИТИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ, ДАНЪЦИ

1. Насилието върху деца

2. Престъпността при децата
VII.ИКОНОМИКА

1. Безналични разплащания. Роля на банките и банковите сметки

2. Приватизацията

3. Морски туризъмVIII.ЕКОЛОГИЯ


IX.МЕНИДЖМЪНТ

1. Харизмата на неформалния лидер и ролята му за функционирането на малката неформална групаX.МЕДИЦИНА

1. Диабет. Видове и методи за съвременно лечение

2. Административни и медико-социални грижи за деца с ментални увреждания


XI.ТЕХНИКА, РЕКЛАМА

XII.ХРАНЕНЕ


XIII.СЕЛСКО СТОПАНСТВО

1. Отглеждане на овце


XIV.СПОРТ, ТУРИЗЪМ


XV.ЕЗИКОЗНАНИЕ, ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ, РЕТОРИКА


XVI.ИСТОРИЯ, ЛИЧНОСТИ
1. Димитър Благоев
2. Дмитрий Сергеевич Лихачов
3. 140 години Читалище „Никола Вапцаров” – Благоевград
4. Рудолф Щайнер

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню