2020 - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

2020

Библиографски справки

II.ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

1. Дизайнът на класната стая като фактор за емоционално-психичния комфорт на учениците в началното училище.
2. Ефективността на екипната работа в детската градина.
3. Изграждане на умения за работа в екип при учениците от втори клас.
4. Използване на математически модели при решаване на текстови задачи в трети клас.
5. Иновационни идеи за активизиране на партньорството между семейството и училището.
6. Мотивационна динамика и интерес при обучението по компютърно моделиране.
7. Педагогическа профилактика на тежката адаптация на децата от ранна възраст към детската ясла.
8. Психична устойчивост и търсене на усещания.
9. Равнище на тревожност при учениците от четвърти клас.
10. Съдържателно и организационно усъвършенстване на самоподготовката на третокласниците при целодневно обучение.
11. Творчеството в началното училище.
12. Формиране на нравствени представи в учениците от втори клас, чрез българските народни приказки.


VI.ПОЛИТИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ, ДАНЪЦИ

1.  Геополитически последици от четвърти кръстоносен поход – превземане на Константинопол.
2. Изграждането на обединена Европа в контекста на студената война.
3. Конфликти в политическата власт и институциите.
4. Националния съдия и правото на Европейския съюз.
5. Особености на Павловия иск в гражданското и търговското право.

VII.ИКОНОМИКА


1. Международни финансови системи – проблеми и предизвикателства.
2. Кредитен риск и кредитоспособност на банковите клиенти.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню