Автоматизация - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Автоматизация

Структура
ОТДЕЛ “АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА
РЕГИОНАЛНА АВТОМАТИЗИРАНА
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА”

тел. 073/ 88-55-28;

Раб. време - 8:00 - 16:30 ч.
събота и неделя - почивни дни

Поддържа, доразвива и актуализира автоматизираната библиотечно-информационна система. Координира изграждането на регионалните автоматизирани библиотечно-информационни мрежи. Отделът е базов център на Националната автоматизирана библиотечно-информационна мрежа.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню