Краезнание - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Краезнание

Структура
Отдел „Краезнание“

Работно време
Понеделник – Петък 8.00 - 18.00 ч.
 Събота и Неделя - почивни дни

Телефони : 0879 601 157
                   0879 601 168
                   
   
Отдел „Краезнание“ е един от най-богатите документални архиви за историческото минало, културата, развитието и съвременното състояние на Пиринския край. Тук се събират, съхраняват и предоставят за ползване книги, периодични издания, ръкописи, снимки, картографски издания и други носители на информация с краеведски характер от древността до наши дни.
Съхранява периодичните течения на в. „Пиринско дело“, „Вяра“, „Струма“ и др. издания свързани с родния край.
Има система от каталози и картотеки, разкриващи уникалността на фонда и поддържа следните бази данни – Библиографско описание на части от вестници, списания, книги и рецензии; Персоналии; Летопис; Каталог на библиографии. Притежава колекции от редки и ценни издания, и снимки. В отделът се предоставя информация за Благоевград и региона. Правят се краеведски изследвания. Дигитализират се теченията на местните ежедневници и списания. Изготвя и издава текущи и ретроспективни библиографски издания свързани с историята на нашия край.
Събира и дигитализира материали по проект „Благоевград – пътя до днес.“
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню