Директор - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Директор

Структура
ДИРЕКТОР
вр.и.д. директор г-жа Емилия Малешевска
 
тел. 073/ 88-55-26;
+359 876 072 266

Раб. време - 9.00 - 17.30 ч.
Директорът осъществява цялостното ръководство и представителство на библиотеката, отговаря за всички аспекти на дейността на библиотеката и нейните служители, за спазването на вътрешния ред и реда за ползване на услугите й.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню