Директор - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Структура
ДИРЕКТОР
г-жа Райка Христова
 
тел. 073 88-55-26;
+359879601169

раб. време - 8.00 - 17.00 ч.
Директорът осъществява цялостното ръководство и представителство на библиотеката, отговаря за всички аспекти на дейността на библиотеката и нейните служители, за спазването на вътрешния ред и реда за ползване на услугите й.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню