2000 - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

2000

Библиографски справки
Уважаеми читатели,
Регионална библиотека „Димитър Талев”- Благоевград Ви предоставя списък с готови писмени библиографски справки, които може да поръчате и закупите. Възможно е да се възползвате от услугата на място в Справочно-библиографски отдел на библиотеката и на e-mail bibbl_sbo@abv.bg
Справките са обособени в тематични рубрики.

Списък с писмени библиографски справки – 2000 г. :
II.ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

1. Технологизация на педагогическия процес и творчеството на учителя. Съвременни аспекти

2. Индивидуални варианти за съотношение на произволното и осъзнато поведение на децата от предучилищна възраст

3. Особености на структурата на педагогическото пространство от гледна точка на 5 – 6-годишните деца


VI.ПОЛИТИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ, ДАНЪЦИ


1. Балкански страни. Геополитически анализи и перспективи

2. Геополитически измерения на българската доктрина за национална сигурност

3. Възникване и развитие на държавата в географското пространство

4. Ключови пространства на света

5. Световните терористични организацииVII.ИКОНОМИКА

1. Ценни книжа

2. Работническо-мениджърско дружество

3. Лизинг – теория и практика

4. Проблеми на одиторския контрол

5. Маркетинг – канали за реализация на продукта. Същност, видове, класификация

6. Капиталови пазари

7. Жизнен цикъл на продукта. Същност, етапи и цели на приложение на концепцията за жизнен цикъл на продукта

8. България – Англия. Търговски взаимоотношения


9. Капиталов пазар 1997 – 1999 г.XI.ТЕХНИКА, РЕКЛАМА


1. Реклама по електронно-излъчвателни средства

2. Ефективност от внедряването на електронна система за оперативен контрол на производството

3. Планиране производството на пиезо-керамичен сензор

XIII.СЕЛСКО СТОПАНСТВО

1. Технология за отглеждане на оризXVI.ИСТОРИЯ, ЛИЧНОСТИ

1. Неофит Бозвели


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню