Комплектуване и каталогизация - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Комплектуване и каталогизация

Структура
IV
ЕТАЖ
Отдел „Комплектуване и каталогизация“
 
 
Тел: 073 88 55 28;
        0879 601 179

Раб. време - 8:00 - 18:00 ч.

събота и неделя - почивни дни
 
 
 
           
Комплексен отдел, в който се осъществява пълният цикъл от постъпването на библиотечните документи до достигането им до ползвателите и преставането им да бъдат част от фонда на библиотеката.
Тук се извършват следните библиотечни процеси: комплектуване, сигниране, инвентиране, отчисляване и инвентаризация на библиотечните документи, поддържане и редактиране на електронния каталог, както и ежегодно редактиране на режима на периодичните издания и обработка на подвързията им.
           
Поддържа се система от каталози в електронен вид, които са достъпни в локалната мрежа и в интернет.
Библиотечно-технологичните процеси  по обработката на библиотечните документи са автоматизирани.
            Отделът проучва издателската дейност и осъществява контакти с книжни борси, издателства и дарители, за да обогати и допълни фондовете си и удовлетвори читателските потребности.
            В отдела се изработва и поддържа цялата документация по придобиване и отчисляване на библиотечните документи и се извършва ретроспективно попълване на електронните каталози.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню