Читални - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Читални

Структура
III ЕТАЖ

Отдели „СБО“, „Читални“, „Изкуство“ и Репрографски отдел

Работно време

Понеделник - петък
8:00 – 18:00 ч.

Събота - 9:00 - 15:00 ч.

Неделя - Почивен ден

Телефон: 073  88  55  36
                                                  
                                       0879 601 176 - Отдел "Изкуство"
   0879 601 165
   0879 601 158
                                          0879 601 159 - Репрографски отдел
   0879 601 164


e-mail : chitalni@abv.bg; bibbl_sbo@abv.bg

Тук се намират следните звена:
-        Справочно-библиографски отдел;
-        Читалня „ Обществени и филологически науки“;
-        Читалня „ Естествени и приложни науки“;
-        Читалня „ Периодика“;
-        Отдел „Изкуство“;
-        Репрографски отдел.
 
Справочно-библиографски отдел
Справочно-библиографски отдел осъществява обслужване на потребителите в съответствие с техните информационни нужди. Справочните услуги са насочени към подпомагане на потребителите при издирване на подходяща информация, съобразно техните интереси, изследвания и обучение.
Услугите, които предлага са:
-   Консултиране за наличието на библиотечни документи, начините на тяхното заявяване и ползване;
-   Информационно търсене в традиционни и електронни каталози;
         -   Търсене в интернет;
         - Изготвяне на писмени тематични справки по заявени от потребителите критерии срещу заплащане. Заявките се подават на място в отдела в рамките на работното време;
          - Библиографски консултации за изготвяне на библиографии, библиографско цитиране и т. н., когато това е необходимо;
-    Справки по телефона, по e-mail
;
- Предоставяне на помощ за повишаване на информационната грамотност на потребителите – консултации за самостоятелно търсене и ползване на справочния апарат на библиотеката, електронни бази данни и онлайн ресурси;
- Отделът разполага с Архив на писмените тематични справки и ги предоставя за ползване срещу заплащане;
- Провежда образователни екскурзии в библиотеката. Заявяването им се извършва предварително по телефона или на място в отдела. Екскурзиите са безплатни;
-  Предоставя и представя презентации на различни теми пред различна аудитория.

Читалня „ Обществени и филологически науки“
Потребителите имат достъп до литература от всички области на знанието – икономика, право, история, география, журналистика и други области на знанието.
Предоставя се възможност за ползване на: подръчен фонд, представен на място; литература от книгохранилище, която може да бъде заявена, на място, онлайн или по телефона.

Читалня „ Естествени и приложни науки“
Потребителите имат достъп до литература от всички области на знанието – медицина, естествени и приложни науки, техника, спорт.
Предоставя се възможност за ползване на: подръчен фонд, представен на място; литература от книгохранилище, която може да бъде заявена, на място, онлайн или по телефона.

Читалня „Периодика“
Потребителите имат достъп до текущата периодика (вестници, списания, бюлетини и др.) на български и чужди заглавия по абонамент и депозит.
Предоставя се възможност за ползване на: подръчен фонд, представен на място; литература от книгохранилище, която може да бъде заявена, на място, онлайн или по телефона.

Отдел „Изкуство“
Отдел „Изкуство“ предлага за ползване всички книжни и некнижни носители на информация от фонда на библиотеката в областта на изкуствата. Това са книги, албуми, нотни издания, грамофонни плочи, музикални записи, периодика, справочници и библиографски издания на български и чужди езици. Ценни, особено за специалистите, са множеството богато илюстрирани отраслови справочници и енциклопедии, впечатляващата колекция от аудиозаписи на върхови постижения във всички жанрове на музикалното изкуство, вокално-инструментални и учебно-методични нотни издания, художествени албуми и други графични издания, разкриващи пълно историята, теорията и развитието на изобразителните и приложни изкуства, музиката, театъра, балета, фотографията, киното.
 Отдел „Изкуство“ предлага подръчен фонд от търсени и ценни книги, периодични, справочни и библиографски издания.
 Специализираният фонд е съобразен с различните аудитории – ученици, студенти и специалисти в областта на изкуствата. Системно се излагат витрини с нови книги и други библиотечни документи, припомнят се годишнини на български и световни културни дейци и артисти. Практика е  провеждането на открити уроци и представяне на презентации за учащите се от средните и висши училища занимаващи се с музика и изкуства.
Читалните и отдел „Изкуство“ работят и в събота като литературата се заявява предварително в петък на място, онлайн или по телефона.

Репрографски отдел
По желание на читателите извършва копирни услуги срещу заплащане. Черно-бяло и цветно копиране във формат А3 и А4.

Работно време
Понеделник - петък
9:00 – 17:30 ч.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню