2019 - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

2019

Библиографски справки
Уважаеми читатели,
Регионална библиотека „Димитър Талев”- Благоевград Ви предоставя списък с готови писмени библиографски справки, които може да поръчате и закупите. Възможно е да се възползвате от услугата на място в Справочно-библиографски отдел на библиотеката и на e-mail bibbl_sbo@abv.bg
Справките са обособени в тематични рубрики.

Списък с писмени библиографски справки – 2019 :

I.КУЛТУРА, КУЛТУРОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ


1. Иновации в дейността на съвременните обществени библиотеки

II.ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

2. Значение на играта за здравето на децата в предучилищна възраст

3. Изследване представите на 6 – 7-годишните деца за отношенията в семейството

4. Речевите ситуации в обучението по формиране на комуникативно-речеви умения у учениците


5. Управление на екипи в образователните институции

6. Формиране на читателска култура у учениците в началното училище


7. Извънкласна и извънучилищна дейност

8. Педагогическа технология за формиране на представа за равнинни фигури и форми при деца от предучилищна възраст (5-6 годишни)

9. Педагогическа технология за формиране на представи за количествени отношения при деца от трета възрастова група 5-6 години


10. Формиране на естетическо възпитание, чрез художествено-творчески дейности в детската градина

11. Формиране на положително и емоционално отношение към народните приказки на 4-5 годишни деца

12. Формиране представи за число в подготвителна група 6-7 годишни деца

13. Ценностна система на надарени деца

14. Идеи на Мария Монтесори за самообразованието

15. Развитие на персонала в образователните институции

16. Възпитаване на емоционална интелигентност у учениците в началното училище с помощта на художествената литература

17. Вълшебната приказка в живота на детето

18. Директорът като фактор за качеството на образованието на училищно равнище

19. Отношението на 5 – 6-годишните деца към социалната среда в детската градина


20. Подготовка за ограмотяване на децата от IV-та група на детската градина

21. Стимулиране на креативното мислене и творческо въображение у 6 – 7-годишните деца

22. Управление на квалификационното и кариерно развитие на учителите

23. Формиране на комуникативно-речеви умения у учениците в началното училище

24. Формиране на произносителните навици у 4 – 5-годишните деца


25. Възможности на интегрирания урок за повишаване успеваемостта на третокласниците по Човекът и природата


26. Привличане и подбор на персонал за работа в образователните организации


27. Педагогически взаимодействия в условията на мултикултурата в детската градина

28. Формиране на представи за количествените отношения у 6 – 7-годишните
VI.ПОЛИТИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ, ДАНЪЦИ


1. Перспективи за ускоряване членството на страните от Западните Балкани в ЕС и НАТО

2. Политически дебати (Шарл дьо Гол, Никола Петков, Тодор Живков, Желю Желев, Маргарает Тачър, Хелмут Кол)

3. Религиозен и политически тероризъм


4. Рискове и заплахи за националната сигурност на Р България


5. Защита в производството по принудително изпълнение (ДОПК)


6. Система за вътрешна сигурност на ЕСVII.ИКОНОМИКА


1. Културен туризъм в област Варна и област Бургас

2. Онлайн банкиране в България

3. Предизвикателства и възможности за международен бизнес в офшорните зони


4. Проблеми на заетостта в промишлеността


5. Технологични особености на електронните разплащания

6. Природното и културно наследство като предпоставка за развитие на туризма в Кюстендилска област

7. Развитие на доларовия стандарт


8. Маркетингова стратегия

9. Продуктова политика


10. Мотивация на работното място
X.МЕДИЦИНА

1. Съвременни управленски практики в здравеопазването

2. Предизвикателства пред мотивацията, развитието и реализацията на здравния персонал


XI.ТЕХНИКА, РЕКЛАМА

1. Развитие на рекламата

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню